Find Me on Socials

Klook.com

Cái Nam Du này là nơi mà mình plan để đi từ năm ngoái, đến tận bi giờ mới mang cái thân mặp ú này ra ngoài đấy để…bồi bổ hải sản thêm được. Cái tánh mình kiểu thích là ...