Nam Du

Nam DuTrips

NAM DU: ĐẸP QUÁ, CHẢ BIẾT NÓI SAO!

Cái Nam Du này là nơi mà mình plan để đi từ năm ngoái, đến tận bi giờ mới mang cái thân mặp ú này ra ngoài đấy để…bồi bổ hải sản thêm được. Cái tánh mình kiểu thích là phải nhích ngay chứ mà bàn tới bàn lui là...

Nhập email để nhận thông báo khi mình có bài viết mới nha :P