Find Me on Socials

Klook.com

Đảo Bình Hưng bắt đầu nổi dần lên sau khi đảo Bình Ba quá tải. Với vị trí địa lý khá thuận tiện khi nằm rất gần đất liền, đứng bên này bờ nhìn còn thấy khu dân cư trên ...

Lúc mà mình nói mình mới đi Bình Ba, có đứa đồng nghiệp mình liền hỏi “Bình Ba giờ còn đẹp không nhỉ?” – vậy là Bình Ba trước đây với hắn là đẹp lắm, còn bây giờ khi bị ...

Bình Ba được tiếng là phong cảnh đẹp lắm. Biển trong lắm. Làm lòng ham muốn trong mình cứ thế mà tăng dần đều. Có đi rồi mới biết, bảo Bình Ba đẹp là không ngoa chút nào. Dzả dzụ ...

Thiệt! Thử tưởng tượng một ngày nào đó, bạn ra Bình Ba, khách sạn/nhà nghỉ thì quá nhiều, bãi biển thì quá đông người và tất nhiên...sẽ dơ lắm, đồ ăn thì làm cho lẹ còn bán, giá thì tăng, ...