MaldivesTrips

PHẦN 2 - LẶN Ở MALDIVES

Bữa hôm đi ngồi lai rai uống beer kể chuyện nhau nghe về những chuyến đi, cô bạn đối diện bảo: “tao chả nhớ gì ở Maldives ngoài cái biển quá đẹp, với tao tới…

Read more